021-88381320

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان
خلاصه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان

22 9 99

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان
مورخ 15 دی ماه 1399


بدینوسیله از اعضاء محترم دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 در سالن طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی ، نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت ) شماره 175 تشکیل میگردد ، شرکت فرمائید.

دستورات جلسه :

  • استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس درسال 1398 و تصویب آن
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند 1398
  • تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت اعضاء برای سال 1399
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • بررسی برنامه فعالیت ها و بودجه سال مالی 1399 و تصویب آن
  • انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
  • سایر موارد
 
هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)