021-88381320

جلسه رییس اتاق با حضور وزیر صنعت و معدن

جلسه رییس اتاق با حضور وزیر صنعت و معدن
خلاصه

جلسه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان در محل دفتر نخست وزیر پاکستان و به ریاست ایشان با حضور وزیر صنعت و معدن آقای رضا رحمانی و سفیر ایران در کشور پاکستان در 14 تیر ماه 98

14 4 98

جلسه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان  در محل دفتر نخست وزیر پاکستان و به ریاست ایشان با حضور وزیر صنعت و معدن آقای رضا رحمانی و سفیر ایران در کشور پاکستان در 14 تیر ماه 98

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)