021-88381320

جلسه بررسی مشکلات اخذ ویزا

جلسه بررسی مشکلات اخذ ویزا
خلاصه

جلسه بررسی مشکلات اخذ ویزا و راهکار های رفع موانع ویزایی اعضاء اتاق مشترک ایران و پاکستان مورخ 04/03/98 در محل سرکنسولگری کشور پاکستان در زاهدان

4 3 98

جلسه بررسی مشکلات اخذ ویزا و راهکار های رفع موانع ویزایی اعضاء اتاق مشترک ایران و پاکستان مورخ 04/03/98 در محل سرکنسولگری کشور پاکستان در زاهدان

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)